Among Us cập nhập chế độ vote ẩn danh

Among Us vừa cho biết sẽ tăng độ khó của game để thêm tính hấp dẫn, một trong các cập nhập đó là chế độ vote ẩn danh. Một tính năng mới trong phiên bản sắp tới của game.
Trong game thời điểm quan trọng nhất chính là lúc bình chọn, vì đây là lúc đưa người chơi ra khỏi bản đồ. Và đó là lúc làm cho các game thủ cảm thấy căng thẳng nhất vì phải tranh luận với nhau để đưa ra những dữ kiện đã gặp

Nếu tất cả đều đưa ra quyết định đúng đắn để đưa một thành viên ra khỏi bản đồ. Các game thủ bình chọn cũng sẽ biết là ai đã bình chọn và ai đã bình chọn, từ đó tất cả người chơi sẽ thấy.

Among Us anonymous votes

Và có lẽ việc người chơi bình chọn đã phần nào khiến trận đấu trở nên dễ đoán hơn. Để tăng độ khó cho trò chơi, nhà phát triển trò chơi đã quyết định giới thiệu tính năng bình chọn ẩn.

Tính năng ẩn danh có thể được tùy chỉnh không?

Tính năng ẩn danh người đã bình chọn trong số những người chơi này sẽ xuất hiện trong bản cập nhật sắp tới. Bạn có thể yên tâm rằng nó không phải là một tùy chọn mặc định mà sẽ được tùy chỉnh trong phần cài đặt trò chơi. Bạn có thể đặt “luôn luôn” hoặc “chỉ bằng cách nhấn nút tập hợp” hoặc “không bao giờ”

Among Us anonymous votes

In addition, Among Us may also have many other features in the upcoming version such as color-blind version. Help color-blind players to access the game more easily and do not need to rely on color to distinguish from one another.

The current updated version is available in the beta of Among Us on Steam, so players Among Us iOS and Android may have to wait a little longer. But if you want to try to see what beta Among Us is, download Among Us on your PC and try it out.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *